צור קשר

Find us on Google Maps →

שימו לב כי באיזור זה מותקנות מצלמות סמויות מטעם העירייה. לקוחות הזקוקים לשמירה על פרטיותם מתבקשים לפנות אלינו טלפונית, קצין ביטחון יגיע אל כתובתם בהקדם האפשרי.